úterý 28. listopadu 2023

Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – JARO 2024

Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – JARO 2024

Úvodník“, „Prohlášení města Loštice k Facebooku s názvem „Loštický iZpravodaj““, „Anketa-budoucí název ulice, nová lokalita bydlení, směr Vlčice“, „Vážení nájemci hrobových míst“, „Deratizace“, „Bílá zima v Duhové školc“, „Ohlédnutí za činností naší základní školy v zimních měsících“, „Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice“, „Výbor seniorů v Lošticích“, „ROK 2023 U HASIČŮ Z LOŠTIC“, „SK Loštice 1923, z.s.“, „Prosinec v Žádlovicích“, „46. ročník „PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM““, „Tříkrálová sbírka 2024“, „Píseň pro Království“, „Chrámový sbor při kostele svatého Prokopa v Lošticích“, „Lodě do celé Evropy - Lugafo aluminium boats“, „Větrník“, „12. ročník šachového turnaje O pohár krále Tvarůžka“, „Charitativní ZUMBA neděle po čtvrté“, „Loštický betlém řezbáře Jaroslava Beneše“, „Odpady, odpady, odpady“, „Pavlovnie z Vlčic“, „Lidé a počasí“, „Velekonoce“ jsou názvy některých článků v Hlasu Loštic – JARO 2024

Hlas Loštic – JARO 2024 najdete pod odkazem: https://www.mu-lostice.cz/modules/file_storage/download.php?file=abab9b92%7C772&inline=1 Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – ZIMA 2023

 Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – ZIMA 2023

Slovo starostky“, „Bude město v roce 2024 zvyšovat místní poplatek za sběr a likvidaci komunálních odpadů?“, „Kamenolom Kozí vrch“, „Dokončení rekonstrukce ulice Moravičanská“, „Další investice města dokončené v roce 2023“, „Namátková kontrola nádob na směsný odpad u rodinných domů“, „Nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve městě – plánovaná změna pro rok 2024“, „Linka bezpečí“, „Podzim na základní škole“, „Mateřská škola“, „Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice“, „Soutěže k letošnímu 670. výročí“, „Poděkování za poskytnutou dotaci“, „Informace z Vlčic“, „Koncerty Kruhu přátel hudby Loštice 2023/2024“, „Junák – český skaut Loštice“, „Z činnosti Místní organizace rybářského svazu Loštice“, „Žádlovická kosa“, „Výbor seniorů v Lošticích“, „Výstava DOMY A KAMENY ZMIZELÝCH V LOŠTICÍCH“, „Větrník“, „O včelařství trochu jinak aneb co jste možná (ne)věděli o včelách“, „Co nového v Tvarůžkovém království“, „Loštický betlém po sedmadvacáté“, „Skupina BG7 - o skupině a Střelnici“, „Koně u Peště“, „SK Loštice 1923, z.s.- vyhodnocení podzimní části SR 2023/24“, „Stolní tenis v Lošticích“, „Loštičtí turisté bilancují uplynulý rok“, „Mohelnicko-loštický Capáček, 4. ročník“, „Krajský přebor ve volejbale žen“, „Závěr jezdecké sezóny“, „Medaile z MČR v dráhové cyklistice putovaly do Loštic“, „Poctivost ještě nevymřela jsou názvy některých článků v Hlasu Loštic – ZIMA 2023

Hlas Loštic – ZIMA 2023 najdete pod odkazem: https://www.mu-lostice.cz/modules/file_storage/download.php?file=3407f264%7C741&inline=1


Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – PODZIM 2023

Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – PODZIM 2023

Slovo starostky“, „DOTACE „Oprav dům po babičce““, „Podzimní kulturní program“, „Závěr školního roku 2022/2023 na Základní škole v Lošticích“, „Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice“, „Pozvánka na akci v Husově sboru“, „Kruh přátel hudby Loštice - sezóna 2023/2024“, „Koncert Královéhradeckého dětského sboru JITRO“, „ŠLÁGER PARÁDA“, „Skautské letní tábory“, „Hasiči Loštice“, „Setkání seniorů v Žádlovicích“, „KOUPALIŠTĚ LOŠTICE 2023 - ohlédnutí“, „90 let Husova sboru“, „100 let SK Loštice 1923, z.s. – z historie klubu“, „Oslavy 100 let založení SK Loštice 1923“, „45. ročník „PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM““, „Jezdecká sezóna v plném proudu“, „Úspěšná obhajoba na Mistrovství Evropy“, „Ze života šachového klubu Loštice“, „Třetí kniha loštického nakladatelství Medusa“, „Klub seniorů Loštice“, „Výstava v Lošticích poctěna vzácnou návštěvou “, „K uctění památky řádové sestry Malvíny“, „Genius Loci Loštice“, „Letni kino“, „Jak se mění vzhled areálu firmy ZLKL“ jsou názvy některých článků v Hlasu Loštic – PODZIM 2023

Hlas Loštic – PODZIM 2023 najdete pod odkazem: https://www.mu-lostice.cz/modules/file_storage/download.php?file=ec23801a%7C724&inline=1 Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – LÉTO 2023

Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – LÉTO 2023

Slovo starostky“, „Městská policie Loštice“, „Bytová politika města“, „Třídění odpadu na městském hřbitově“, „Loštice slaví prvenství v Mikroregionu Mohelnicko“, „Jarní měsíce na Základní škole v Lošticích“, „MŠ - Školní rok utekl jako voda a my se už blížíme k jeho konci“, „Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice“, „Spolek rodičů a přátel MŠ Loštice“, „Pálení čarodějnic u Borové chaty“, „Zasloužilý hasič z Žádlovic“, „Rozhovor s paní Jitkou Dubskou“, „Rozhovor s panem Dušanem Hoffmannem“, „Domov u Třebůvky Loštice“, „Kruh přátel hudby Loštice“, „Kříže Jaroslava Beneše 2023“, „Poděkování ochotným a obětavým lidem“, „Komentovaná procházka zámeckým parkem v Žádlovicích“, „Větrník na jaře“, „Junák – český skaut v Lošticích“, „Pozvání do synagogy a na výstavy do Loštic“, „Velikonoce v Žádlovicích“, „100 let loštického fotbalu“, „Vzpomínka na p. Antonína Tollnera, loštického občana“, „Loštice jsou na Morav“, „Na Třebůvce od Vlčic k Markrabce“, „Stodánka“, „Ohlédnutí za Olomouckým tvarůžkovým festivalem“, „Ze života šachového klubu v Lošticích“, „Loštický volejbal“, „PROSBA VLASTNÍKŮM ZAHRAD, VÝZVA MĚSTU“ jsou názvy některých článků v Hlasu Loštic – LÉTO 2023

Hlas Loštic – LÉTO 2023 najdete pod odkazem: https://www.mu-lostice.cz/modules/file_storage/download.php?file=21726b74%7C702&inline=1 


Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – JARO 2023

Střípky z Hlasu - Hlas Loštic – JARO 2023

Slovo starostky“, „Pravidla pro poskytování finančních darů na pomoc seniorům z rozpočtu města Loštice na rok 2023“, „Loštice plánují, jak předcházet záplavám “, „Ochrana životního prostředí je pro město  prioritou“, „Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022“, „Staňte se občanem města, je to důležité!“, „Také A.W. se učí lépe třídit odpad“, „Ohlédnutí za 1. pololetím školního roku 2022/ 2023“, „Zima v Duhové školce“, „Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice“, „Čtenářská výzva 2022“, „Minigalerie“, „Fotografická soutěž „Kouzelná zákoutí Loštic““, „Rozkvetlé Loštice 2023 – soutěž pro milovníky květin“, „Zimní setkání v Žádlovicích“, „Vybavení do klubovny obecního domu v Žádlovicích“, „Vítání jara ve Vlčicích“, „Výstava Obce mohelnického regionu Historie a současnost obce Loštice“, „Koupaliště 2023“, „ROK 2022 U LOŠTICKÝCH HASIČŮ“, „Odměny trenérům“, „TJ Slavoj Loštice z.s. v roce 2022 a na začátku roku 2023“, „Junák – český skaut v Lošticích“, „45. ročník „Putování za loštickým tvarůžkem““, „Ohlédnutí za rokem 2022 s Loštickou Veselkou“, „Jak vznikal seriál o odpadech“, „Charitativní ZUMBA neděle i potřetí pomáhala“, „11. ročník šachového turnaje „O pohár krále Tvarůžka““, „Tříkrálová sbírka 2023“, „Emil Fischer“, „Ferdinand Gallas“, „Prosinec 1888: zvolen první novodobý český starosta Loštic“, „Spravedlnost s otazníky“, „Loštice“  jsou názvy některých článků v Hlasu Loštic – JARO 2023

Hlas Loštic – JARO 2023 - najdete pod odkazem: https://www.mu-lostice.cz/modules/file_storage/download.php?file=d7de05f4%7C671&inline=1 Zastávka u rybníku v Žádlovicích

Zastávka u rybníku v Žádlovicích David Kofránek